تاریخچه فرش در جهان

تاریخچه فرش در جهان در گذشته قالی بافی در دوران قبل از تاریخ،انسان های اولیه از پوست حیوانات برای فرش یا کفپوش در کلبه ها و غار هایشان استفاده می کردند . بعدها از حصیر و قالیچه ها استفاده می کردند.. به دلیل این که فرش هایی که در زمان...